ความงาม

หมวดหมู่

ใน

จาก

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า

คนจะงาม งามน้ำใจ ใช่ใบหน้า  คนจะสวย สวยจรรยา  ใช่ตาหวาน คนจะแก่ แก่ความรู้ ใช่อยู่นาน  คนจะรวย รวยศิลทาน ใช่บ้านโต เป็นหนึ่งในบทกลอนที่เราจำได้สมัยตอนเรียนมัธยมศึกษา เมื่อแปลความจากบทกลอนก็ช่างเข้