เพลง

หมวดหมู่

ใน

จาก

คนทำเพลง 31 เพลงวัดกงลาด

คนทำเพลง 31 เพลงวัดกงลาด

เกริ่น   วัดกงลาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยด้วน อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เจ้าอาวาสวัดกงลาด ได้มอบหมายให้ชมรมไทยลาวคั่งนครปฐม เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการพลังบวร : พลังชมชน ล
119