ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

ตำนาน การเชิดสิงโตกวางตุ้ง

ตำนาน การเชิดสิงโตกวางตุ้ง

ตำนานและประวัติการเชิดสิงโตกวางตุ้ง ตามประวัติศาสตร์ของประเทศจีนนั้น ครั้งแรกที่มีการแสดงเชิดสิงโตกวางตุ้งเกิดขึ้นในรัชสมัยของราชวงศ์ เซ่ง ในยุคที่มีจักรพรรดิเคียนล่งกุ๋นเป็นผู้ปกครองบ้านเมือง ตามตำน