อาหาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

ท่องเที่ยวเรียนรู้ ฝึกอาชีพ "สวนบ้านมังกร @คลองโพธิ์" จ.นครสวรรค์

ท่องเที่ยวเรียนรู้ ฝึกอาชีพ "สวนบ้านมังกร @คลองโพธิ์" จ.นครสวรรค์

“เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม สุทน” วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 วันนี้พาท่องเที่ยวเพื่อการส่งเสริมอาชีพให้ผู้ต้องขังหรือนักโทษในเรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์ ตำบลวัดไทร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ พอได้พ้นโ