ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

เงิน เยียวยาอนุมัติแล้ว ชาวบ้านได้ เฮ สมใจ

เงิน เยียวยาอนุมัติแล้ว ชาวบ้านได้ เฮ สมใจ

เงื่อนไขของเงิน เยียวยา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  หากท่านเคยได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการอื่น ๆ มาแล้ว ท่านจะไม่ได้เงินจากโครงการนี้ หากใครเคยรับเงินช่วยเหลือจาก โครงการ เราไม่ทิ้งกัน หรือ โครงการ เยียว
1.1k