ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

(แชร์)ประสบการณ์สอบโทปิคครั้งแรกและวิธีการเตรียมตัว

(แชร์)ประสบการณ์สอบโทปิคครั้งแรกและวิธีการเตรียมตัว

วันนี้เราจะมารีวิวประสบการณ์สอบ Topik I ครั้งแรกและมาแชร์หนังสือพร้อมกับวิธีการเตรียมตัวก่อนที่จะถึงวันสอบจริงกันค่ะ!!   ก่อนอื่นเลยเราเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 แผนการเรียนศิลป์ภาษา(เกาหลี) ทุก
612