ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

แชร์ประสบการณ์การคลอดธรรมชาติท้องแรกกับคุณหมอลินดา (รพ.นนทเวช)

แชร์ประสบการณ์การคลอดธรรมชาติท้องแรกกับคุณหมอลินดา (รพ.นนทเวช)

สำหรับบทความนี้ผู้เขียนขอถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์การคลอดลูกแบบธรรมชาติโดยขออนุญาตใช้สรรพนามแทนตนเองว่า "แม่โบว์" เพื่อความลื่นไหลในการอ่านและได้อารมณ์อบอุ่นในการบอกเล่าประสบการณ์ตรงเพื่อให้ "คุณแม่ม
252