ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

ปัญหาร้านขายยาแขวนป้ายสู่ผลกระทบต่อผู้บริโภค

ปัญหาร้านขายยาแขวนป้ายสู่ผลกระทบต่อผู้บริโภค

nilsa
| 2 min read
ปัญหาร้านขายยาแขวนป้ายสู่ผลกระทบต่อผู้บริโภค           ร้ายขายยาส่วนใหญ่มีการแขวนป้ายของเภสัชกรเพื่อให้สามารถเปิดร้านขายยาต่อได้โดยใช้วิธีการจ้างเภสัชกรมาอยู่ในเฉพาะช่วงเวลาที่มีการตรวจประจำปี และจ้าง
309