ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

กฎลับของธรรมชาติ “ศาสตร์หน้าหนาใจดำ (Thick Face Black Heart)” I ชิน-หนิง ชู

กฎลับของธรรมชาติ “ศาสตร์หน้าหนาใจดำ (Thick Face Black Heart)” I ชิน-หนิง ชู

ข้อความหนึ่งในหนังสือที่สะดุดตา จนทำให้เราต้องหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านก็คือประโยคที่ว่า “ นักบุกเบิกชาวอเมริกันมีมัน นักธุรกิจชาวเอเชียใช้มันตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน คนที่ประสบความสำเร็จใช้ความล
297