ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

ที่เที่ยวเพชรบูรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ท่องเที่ยวเมืองโบราณเชิงประวัติศาสตร์

ที่เที่ยวเพชรบูรณ์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ท่องเที่ยวเมืองโบราณเชิงประวัติศาสตร์

ใครว่าเพชรบูรณ์จะมีดีแค่ภูทับเบิกและเขาค้อ ไม่จริงเลย เพชรบูรณ์มีอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ ทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทย ที่ยังคงปรากฎร่องรอยแ
1.5k