ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพิจิตร - แหล่งเรียนรู้ใจกลางของคนพิจิตร

สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพิจิตร - แหล่งเรียนรู้ใจกลางของคนพิจิตร

ชาวจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียง วันนี้ เรามีแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจแห่งหนึ่งนั่นคือ "สถานแสดงพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ" ตั้งอยู่บึงสีไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ที่นี่มีอาคารจัดแสดงตู้ปลาหลากหลายพ
219