ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

ของกินโด่งดัง วัดสุดปัง มากันหรือยัง วัดจันทร์ พิษณุโลก

ของกินโด่งดัง วัดสุดปัง มากันหรือยัง วัดจันทร์ พิษณุโลก

วัดจันทร์ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมือง พิษณุโลก อยู่บริเวณ แม่น้ำน่าน แต่เดิมมีต้นจันทร์หนาแน่น เลยเรียกบริเวณนี้ว่าวัดจันทร์ พาเที่ยวย่านวัดจันทร์ ชมที่เที่ยวสวย ๆ บรรยากาศดี ร้านอาหารอร่อย ราคาประหยัด