ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

พาย “ซับบอร์ด” ล่องน้ำน่าน @ พิษณุโลก

พาย “ซับบอร์ด” ล่องน้ำน่าน @ พิษณุโลก

ถ้าพูดถึง จ.พิษณุโลก เขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วกับกิจกรรมท่องเที่ยวแอดแวนเจอร์สุดท้าทายล่องแก่งลำน้ำเข็ก ซึ่งต้องออกไปถึง อ.วังทอง แต่ตอนนี้มีกิจกรรมท่องเที่ยวใหม่แกะกล่อง และเพิ่งเปิดตัวไปอย่างเป็นทางการ
123