ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

ชวนนั่งรถจักรไอน้ำ กรุงเทพฯ อยุธยา 26 มีนาคมนี้ พร้อมแจกแพลนเที่ยวอยุธยาแบบ 1 วัน

ชวนนั่งรถจักรไอน้ำ กรุงเทพฯ อยุธยา 26 มีนาคมนี้ พร้อมแจกแพลนเที่ยวอยุธยาแบบ 1 วัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ขบวนรถไฟนำเที่ยวพิเศษ กรุงเทพฯ - พระนครศรีอยุธยา - กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 26 มีนาคมนี้ เนื่องในวันสถาปนากิจการรถไฟ 124 ปี โดยการรถไฟจะนำ คุณปู่ทวด (ขบวนรถจักรไอน้ำประวั
491