สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

วิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง

วิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง

1. ทำกิจกรรมกับคนในครอบครัว ในปัจจุบันคนเราต้องทำงานวันละหลายๆชั่วโมงหรือต้องทำงานเกิน8ชั่วโมงบางคนต้องทำงานตลอดเวลาจนไม่มีเวลาพักผ่อนหรือรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาเมื่อต้องใช้เวลาหมดไปกับการทำงานอยู่ตล