ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

5วิธีพูดที่สาธารณะไม่ให้ตื่นเต้น

5วิธีพูดที่สาธารณะไม่ให้ตื่นเต้น

5 วิธีพูดที่สาธารณะไม่ให้ตื่นเต้น หากเราจะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะไปพูด หรือนำเสนองานชิ้นหนึ่งต่อที่สาธารณะหลายๆคนอาจจะมีความประหม่า จึงบางครั้งอาจทำให้เราเสียสมาธิ และเกิดข้อผิดพลาดขึ้นในงานต่างๆโดยบ