อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

สิ่งเร้นลับที่มองไม่เห็น 1

สิ่งเร้นลับที่มองไม่เห็น 1

วิญญาณมีจริงหรือไม่ จิตละเอียด จิตหยาบมาแทนกันได้มั้ยในร่างกายมนุษย์ ในโลกความเป็นจริงคุณเชื่อเรื่อง สิ่งที่มองไม่เห็นมากน้อยแค่ไหน แต่สิ่งที่ฉันจะเล่าประสบการณ์นี้มันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ นี้คือเหตุกา