ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

เที่ยวสวนผึ้ง ตลาดโอ๊ะป่อย จังหวัดราชบุรี

เที่ยวสวนผึ้ง ตลาดโอ๊ะป่อย จังหวัดราชบุรี

ตลาดโอ๊ะป่อยเป็นตลาดเช้าริมลำธาร แม่น้ำภาชี ที่เที่ยวสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  ซึ่งเปิดตั้งแต่ 7.00-14.00น. เปิดเฉพาะเสาร์ -อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีที่จอดรถบริการฟรี มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกที่