ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

เที่ยววันเดียว ไปเช้า-เย็นกลับ ณ สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ พร้อมเก็บ ชม. จิตอาสา กยศ.

เที่ยววันเดียว ไปเช้า-เย็นกลับ ณ สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ พร้อมเก็บ ชม. จิตอาสา กยศ.

เที่ยววันเดียว ไปเช้า-เย็นกลับ ณ สถานตากอากาศบางปู พร้อมเก็บชั่วโมงจิตอาสาส่งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ด้วยย ในนี้จะมีกิจกรรมหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นชมนกนางนวล หรือปลาตีนตามป่าชายเลน