ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

พาชมวิหาร พระพุทธชินราชมงคลปราการ พระพุทธรูป ประจำจังหวัด สมุทรปราการ

พาชมวิหาร พระพุทธชินราชมงคลปราการ พระพุทธรูป ประจำจังหวัด สมุทรปราการ

“ปากน้ำ”  เมืองที่ใกล้กรุงแค่ปลายจมูกและเป็นเมืองปลายสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา         จุดที่ไม่ควรพลาดเวลาทุกท่านมาปากน้ำ ไม่ได้มีดีแค่ร้านขายของกินอร่อย แต่มีวิหารพระพุทธชินราชที่สงบ สบาย ร่มเย็น แค่ลง