ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

หนุ่ม-สุทน ชวนไปชิลรับลมทะเล "บ้านกาหลง" จ.สมุทรสาคร

หนุ่ม-สุทน ชวนไปชิลรับลมทะเล "บ้านกาหลง" จ.สมุทรสาคร

“เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม สุทน” ทักทายกันวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566 คิก ๆ พาท่องเที่ยว "วิถีชีวิตชุมชนชายทะเลบ้านกาหลง" ตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สถานีรถไฟบ้านกาหลง ท่องเที่ยววิถีวัฒน
146