ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

"สาระในสวน" เพียงเริ่มจากให้ แล้วใจจะเปลี่ยน

"สาระในสวน" เพียงเริ่มจากให้ แล้วใจจะเปลี่ยน

ion
| 2 min read
ถ้าคุณหวังอยากให้ชุมชนที่เราอยู่มีความสุขขึ้นคุณคิดว่าควรจะเริ่มต้นที่ใคร ? ถ้าคุณหวังอยากให้แถวบ้านมีพื้นที่ให้เด็ก ๆ ได้ไปโชว์ความสามารถ คุณคิดว่าควรจะให้ใครเป็นเจ้าภาพ ? ถ้าคุณหวังอยากให้แถวบ้านมีก