ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

บุญสูงสุด “กรรมฐาน” ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

บุญสูงสุด “กรรมฐาน” ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านนะคะ ไม่ทราบว่าผู้อ่านเคยได้ยินหรือเคยไปวัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี กันไหม หากผู้อ่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญย่อมตอบว่าเคยได้ยินและเคยไปแต่หากตอบว่าไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยรู้จั