ไลฟ์แฮ็ก

หมวดหมู่

ใน

จาก

พอเพียงโดยฟังเสียงหัวใจ

พอเพียงโดยฟังเสียงหัวใจ

>>> https://www.canva.com/ เมื่อวันที่การใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ของมนุษย์เงินเดือนเต็มไปด้วยคำถามวิถีชีวิตประจำวันที่ทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจ วิถีชีวิตที่ต้องตื่นทั้งที่ไม่อยากตื่นเพราะต้องเผื่