ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

ตรวจสุขภาพฟรี กับสิทธิ์คนท้องฝากครรภ์ฟรี แม่รีบตรวจลูกในท้องก็ปลอดภัย

ตรวจสุขภาพฟรี กับสิทธิ์คนท้องฝากครรภ์ฟรี แม่รีบตรวจลูกในท้องก็ปลอดภัย

สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์ตรวจสุขภาพฟรีแบบยาวนานที่สุดในชีวิตเรานะคะ นั้นคือการฝากครรภ์นั้นเอง อย่างที่เคยเล่าใน ประสบการณ์ตรงแม่ท้องติดโควิดเชื้อลงปอด เราพบว่าตัวเองท้องตอนรักษาตัวโควิดพอด
470