กีฬา

หมวดหมู่

ใน

จาก

ความต่างของมวยไทย

ความต่างของมวยไทย

ภาพหน้าปกโดย https://pixabay.com  มวยไทยนั้นเป็นศิลปะการป้องกันตัวของไทยมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันนำมาเป็นกีฬาแข่งขันกันเพื่อรักษาศิลปะวัฒนะธรรมไทยให้คงอยู่แม่ไม้มวยไทยในสมัยก่อนนั้นเป็นอาวุธที่ใช้ต่อสู้ก