ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง

วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง

วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน้อยฝั่งตะวันออก ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีประมาณ 16 กม. เป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด ชาวบ้านมักเรียกวัดนี้ว่า วัดหลวงพ่อแพ เนื่องด้วยเป็นวั