ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

เกษตรฯชูมะม่วงโชคอนันต์แปลงใหญ่สุโขทัย ช่วยชุมชนมีรายได้ยั่งยืน

เกษตรฯชูมะม่วงโชคอนันต์แปลงใหญ่สุโขทัย ช่วยชุมชนมีรายได้ยั่งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมก