ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

พาเที่ยวชิมช้อป ตลาดวัดตระพังทอง จังหวัดสุโขทัย สัมผัสเทคโนโลยี 4.0

พาเที่ยวชิมช้อป ตลาดวัดตระพังทอง จังหวัดสุโขทัย สัมผัสเทคโนโลยี 4.0

หลาย ๆ คนคงจะทราบกันดีแล้วนะครับว่าทั่วทุกท้องถิ่นของประเทศไทยเรานั่น คงไม่มีท้องถิ่นไหนที่ไม่มีตลาด เพราะตลาดเป็นสถานที่ที่อยู่คู่กับคนไทยเรามาแต่ช้านาน ถึงแม้ว่ากาลเวลาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพี
116