ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

ไม้ด่าง ใบล่ะ 500 บาท

ไม้ด่าง ใบล่ะ 500 บาท

Philodendron Burle Marx เป็นไม้ยอดฮิตสำหรับคนที่เข้าสู่วงการไม้ด่าง มีความสวยที่ใบ ลักษณะด่างที่แปลกออกไปกว่าไม้ชนิดอื่น ชื่อมาจากภาษากรีก 2 คำคือ Phileo แปลว่า รัก และ Dendron แปลว่า ต้นไม้  ซึ่งสื