แฟชั่น

หมวดหมู่

ใน

จาก

แฟชั่น2020 งดใช้ถุงพลาสติก

แฟชั่น2020 งดใช้ถุงพลาสติก

ยุคสมัยนี้ได้เปลี่ยนไปแล้ว เมื่อในอดีตเราใช้ถุงพลาสติกใส่ของกัน ไม่ว่าจะไปซื้อของในตลาด ซุปเปอร์มาเก็ต หรือห้างสรรพสินค้า สิ่งที่ใส่ของคือถุงพลาสติก ซึ่งมันทำให้ถุงพลาสติกกลายเป็นขยะเยอะแยะไปหมด บางคน