ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

ความรู้เรื่องปลา ปลาเสือพ่นน้ำ กินอะไรเป็นอาหาร ลักษณะพิเศษ

ความรู้เรื่องปลา ปลาเสือพ่นน้ำ กินอะไรเป็นอาหาร ลักษณะพิเศษ

ความรู้เรื่องปลา ปลาเสือพ่นน้ำ กินอะไรเป็นอาหาร ลักษณะพิเศษ ปลาเสือพ่นน้ำ (Archer fish) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Toxotes chatareus เป็นปลาที่ผู้เขียนได้เห็นบ่อยมากค่ะ ทั้งหมดเป็นการเห็นปลาเสือพ่นน้ำที่พิ
818