ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ "วัดพระลอย" จ.สุพรรณบุรี

กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ "วัดพระลอย" จ.สุพรรณบุรี

“เก็บเรื่องมาเล่า โดยหนุ่ม สุทน” ทักทายกันวันพฤหัสที่ 18 พฤศจิกายน 2564 วันนี้หนุ่ม-สุทนพาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ "วัดพระลอย" ริมน้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรี วัดพระลอยเป็นวัดโบราณเก่าแก่น่าสนใจไปเท