ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

กินลมชมสุ่มปลายักษ์ ตลาดน้ำสะพานโค้ง จังหวัดสุพรรณบุรี

กินลมชมสุ่มปลายักษ์ ตลาดน้ำสะพานโค้ง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันหยุดเสาร์อาทิตย์อยากหาสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ ๆ กรุงเทพฯ ต้องที่นี่เลย "ตลาดน้ำสะพานโค้ง" ตั้งอยู่ในวัดทองประดิษฐ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ใช้ระยะเวลาในการขับรถแค่ 1 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเอง