ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

10 จุดแวะเที่ยว อำเภออู่ทอง-อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

10 จุดแวะเที่ยว อำเภออู่ทอง-อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

สวัสดีอ้ายหม๋าาา!! สำเนียงและคำแบบนี้ หลายๆคน คงนึกออก มันต้องเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี๊ (เสียงสูง) ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เลย ขอถือโอกาสนี้แนะนำที่เที่ยว อำเภออู่ทอง และ อำเมืองสุพรรณบุรี จ
17.2k