ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

โรงพยาบาลแม่สอดยอมรับนักธุรกิจ ปากีสถานติดเชื้อโควิด-19 แต่ยังไม่พบอาการผู้ใกล้ชิด

โรงพยาบาลแม่สอดยอมรับนักธุรกิจ ปากีสถานติดเชื้อโควิด-19 แต่ยังไม่พบอาการผู้ใกล้ชิด

โรงพยาบาลแม่สอด แจ้งคนติดตามหนุ่มปากีสถานยังไม่พบเชื้อไวรัสโควิด-19 และไม่พบอาการใดๆ ตั้งด่านสกัดโรคโควิด-19ขาเข้าเมืองแม่สอด เมื่อวันที 24 มี.ค. 63 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตากแจ้ง