ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

น้ำตกทีลอซู น้ำตกที่สวยที่สุดในความทรงจำของผม

น้ำตกทีลอซู น้ำตกที่สวยที่สุดในความทรงจำของผม

ถ้ามีใครซักคนมาถามผมว่า น้ำตกในประเทศไทยที่สวยที่สุด คุณคิดว่าคือน้ำตกอะไร? ผมตอบได้เลยแบบไม่ต้องคิดแม้ซักวินาทีเดียวเลย ว่าก็ต้องน้ำตกทีลอซู จังหวัดตากไงหล่ะครับ สวยที่สุดในความคิดของผม ทำไมนะเหรอก็เ