ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน หุบป่าตาด

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน หุบป่าตาด

ทุกวันนี้นักเรียนต้องนั่งเรียนออนไลน์ที่บ้าน บรรยากาศการเรียนรู้ของแต่ละครอบครัวก็ต่างกันออกไป บทความนี้จึงอยากชวนให้รำลึกถึงการเรียนรู้ที่ดีรูปแบบหนึ่ง คือ การไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน นัก
112