อาหาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

เที่ยวฉะเชิงเทรา 1 วัน ตลาดฉะเชิงเทรา ตลาดในวัด วัดห้วยน้ำทรัพย์

เที่ยวฉะเชิงเทรา 1 วัน ตลาดฉะเชิงเทรา ตลาดในวัด วัดห้วยน้ำทรัพย์

เที่ยวฉะเชิงเทรา 1 วัน ตลาดฉะเชิงเทรา ตลาดในวัด วัดห้วยน้ำทรัพย์ ตอนที่ผู้เขียนได้ไปเที่ยวตลาดในวัดห้วยน้ำทรัพย์หรือวัดหลวงพ่อปลดหนี้ครั้งแรกนั้น รู้สึกได้ถึงความเพลิดเพลินในขณะเดินดูของกินของขายในตล