โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

บางแสนในวันที่ปิดหาดในวันโควิดมาเยือน

บางแสนในวันที่ปิดหาดในวันโควิดมาเยือน

บางแสนในวันที่โควิดมาเยือน  รั้วที่มีพื้นหลังเป็นสีฟ้าเพื่อแบ่งแยกธรรมชาติกับมนุษย์ออกจากกันเป็นแค่รั้วบางๆ เท่านั้น สิ่งที่ทำให้ที่ๆ หนึ่งทึ่เคยเป็นสถานที่ที่ผู้คนนับพันเข้ามาเยี่ยมชมมาเที่ยวในแต่ละว