ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

สถาบันแห่งผู้ให้

สถาบันแห่งผู้ให้

𖥻 วันนี้ผู้เขียนอยากจะมาแชร์เรื่องราวในรั้วสถาบันของตนเอง  •ᴥ• สถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่ให้ความรู้ผู้เขียนมาตั้งแต่อนุบาลเลย จนตอนนี้ผู้เขียนก็จบมัธยมศึกษาปีที่3แล้ว ม.4 ก็ยังต่อที่โรงเรียนนี้เหมือนเ