ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

ทางป้องกัน : ทรัพย์เป็นของเรา แต่ให้คนอื่นมีชื่อแทน เวลาไม่ถูกกัน จะทำอย่างไรดี ?

ทางป้องกัน : ทรัพย์เป็นของเรา แต่ให้คนอื่นมีชื่อแทน เวลาไม่ถูกกัน จะทำอย่างไรดี ?

ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ นักอ่านทุกท่านน่ะครับ ที่คลิกเข้ามา นี้เป็นการนำเสนอวิธีป้องกันปัญหาทางกฎหมาย หากเราให้ผู้อื่นมีชื่อปรากฏในทรัพย์สินของเรา แทนเรา พอวันหนึ่งดันไม่ถูกกันขึ้นมา แล้วก็เอาท