กีฬา

หมวดหมู่

ใน

จาก

Super half marathon เหนื่อยแทบขาดใจ

Super half marathon เหนื่อยแทบขาดใจ

ระยะการวิ่งมีหลายระยะ โดยในภาษาวิ่งเรามักจะเรียก หน่วยการวิ่ง กิโลเมตรแบบสั้น ๆ ว่า k เช่น 5k 10k 21k เป็นต้น และเราก็วิ่งด้วยระยะ 21k มาได้สักพักแล้ว อย่ากระนั้นเลย เราจำเป็นต้อง up grade ตัวเองด้วยร