ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

ตระกูลบุช ตะกูลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก

ตระกูลบุช ตะกูลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก

รูปภาพหน้าปกจากPublicDomainPictures / pixabay   จากประวัติศาสตร์อเมริกา มีพ่อลูก 2 คู่ที่ได้เป็นประธานาธิบดี ของสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีหนึ่งให้นั้น ก็คือ จอร์จ บุช เเละ จอร์จ ดับเบิลยู. บุช เป็นประธ
154