สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

สวนศรีเมือง สถานที่ออกกำลังกายของชาวระยอง

สวนศรีเมือง สถานที่ออกกำลังกายของชาวระยอง

สวัสดีครับเพื่อน ๆ ตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 เริ่มดีขึ้นมาแล้วและทางภาครัฐเองก็มีมาตรการผ่อนปรนให้ประชาชนสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้แล้วหลาย ๆ กิจกรรม รวมไปถึงการเปิดสวนสาธราณะให้ประชานชนได้ใช้ทำกิจกรรมกา
1.1k