ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

ตลาดกลางผลไม้ตะพง จ.ระยอง

ตลาดกลางผลไม้ตะพง จ.ระยอง

ตลาดกลางผลไม้ตะพง : เป็นตลาดแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง ตำบลตะพง ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองระยองเพียงแค่ 10 กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีของขายมากมายหลายชนิดโดยตลาดจะแบ่งเ