ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

ไทยส่งแรงงานตกค้าง 1,163 คน กลับกัมพูชา ด้าน รพร.สระแก้ว ออกมาตรการงดเยี่ยมสกัดโควิด-19

ไทยส่งแรงงานตกค้าง 1,163 คน กลับกัมพูชา ด้าน รพร.สระแก้ว ออกมาตรการงดเยี่ยมสกัดโควิด-19

สระแก้ว – เจ้าหน้าที่ ตม.สระแก้วและทหาร ร่วมส่งกลับแรงงานชาวกัมพูชาตกค้างหลังปิดด่าน 1,163 คนกลับประเทศ ด้าน รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ออกมาตรการงดเยี่ยมสกัดโควิด-19 เมื่อเวลา 00.01 น.วันที่ 24 มี.ค.6