สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

"โรคซึมเศร้า" ..จะไม่เศร้า ถ้าเรารับมือได้..

"โรคซึมเศร้า" ..จะไม่เศร้า ถ้าเรารับมือได้..

"โรคซึมเศร้า" เป็นโรคทางจิตเวชที่มีผู้ป่วยพบมากพอสมควรในปัจจุบัน บางคนเป็นโรคซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัว คิดว่าตัวเองคิดมากไปเอง ทำให้ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที  "โรคซึมเศร้า" คืออะไร?? โรคนี้เป็นเรื่อง