ไลฟ์แฮ็ก

หมวดหมู่

ใน

จาก

ว่านรางจืด ราชาแห่งการถอนพิษ

ว่านรางจืด ราชาแห่งการถอนพิษ

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาผู้เขียนได้มีโอกาสมาทำงานด้านการเกษตรที่ภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ซึ่งได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเกษตรกร หลายพื้นที่ สิ่งที่เกษตรกรพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยก็คือ การใช้สารเค