อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

การบูลลี่ การเหยียดกันมันไม่สนุก

การบูลลี่ การเหยียดกันมันไม่สนุก

​​​ ภาพถ่ายโดย Avonne Stalling จาก Pexels       ทุกคนเคยโดนการ บูลลี่ หรือโดน เหยียด ไหมคะ ตั้งแต่เด็กจนโตมาเรื่องบูลลี่กันก็ยังคงมีอยู่ทุกวันแม้กระทั่งตัวเราเอง เราอาจจะไปบูลลี่เขาหรือเขามาบูลลี่เราม