กีฬา

หมวดหมู่

ใน

จาก

ช้างขาวเกมส์ ณ เมืองตราด กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36

ช้างขาวเกมส์ ณ เมืองตราด กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36

เมืองตราดกำลังจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง และเศรษฐกิจก็คงจะดีมากแน่ ๆ ในช่วงนั้นเงินคงสะพัดไปทั่วทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมธุรกิจการค้าและอาจจะมีอื่น ๆ พ่วงมาด้วย นั่นก็คือในช่วงเดือนมีนาคมนั่นเอง เพร