ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

ตราด ถนนสายเก่าที่ถูกลืม

ตราด ถนนสายเก่าที่ถูกลืม

ยังไม่ทันถึงตราด เลี้ยวขวา เพียงแค่เลี้ยวเดียว มันคือความเสียหายและพังพินาศของระบบการท่องเที่ยวในตราด ใช่ที่มันย่นระยะเวลา ระยะทาง แต่ทำให้ทุกคนที่เป็นแขกผู้มาเยือน ไม่รู้จักจังหวัดตราด  ไม่ใช่หมายถึง