ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

อุโบสถสีน้ำเงิน เซรามิกเพื่อความศรัทธาและท้าทายธรรมชาติ

อุโบสถสีน้ำเงิน เซรามิกเพื่อความศรัทธาและท้าทายธรรมชาติ

ขณะที่ตุรกีมีสุเหร่าสีน้ำเงิน  ไทยเราก็มีอุโบสถสีน้ำเงินหรือที่หลายๆ คนอาจจะเรียกว่า โบสถ์สีน้ำเงิน สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในวัดปากน้ำแขมหนู  ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี   เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมา