ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

2 วัน 1 คืน เที่ยวเกาะเสม็ด ที่ระยอง

2 วัน 1 คืน เที่ยวเกาะเสม็ด ที่ระยอง

หยุดวันเสาร์-อาทิตย์เที่ยวที่ไหนดี เป็นคำถามที่วนเวียนกับเพื่อนสักพัก จนสุดท้ายตกลงกันว่าจะไปเกาะเสม็ด จากกรุงเทพฯ สู่ระยองใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงไม่ไกลมาก   จากระยองสู่เมืองบ้านเพเพื่อไปท่าเรื