บันเทิง

หมวดหมู่

ใน

จาก

รีวิวกล่องดาวเทียม PSI S3 Hybrid

รีวิวกล่องดาวเทียม PSI S3 Hybrid

ในสมัยอดีตการรับชมทีวีตามบ้าน จะเป็นการรับการเผยแพร่ภาพด้วยสัญญาณอนาล็อกและต้องรับสัญญาณผ่านแผงรับที่มีรูปร่างเหมือนกับก้างปลา แต่หลังจากที่ประเทศไทยของเราได้ยกเลิกการออกอากาศทีวีแบบอนาล็อกไป จึงทำให้
3.7k