แฟชั่น

หมวดหมู่

ใน

จาก

กระเป๋าสานมือ รักษ์โลก

กระเป๋าสานมือ รักษ์โลก

ชาวบ้านที่นี่ ส่วนใหญ่สานกระเป๋าหรือตะกร้า และอื่น ๆ มากมาย จากเส้นพลาสติกใช้เอง หรือภาษาชาวบ้านที่นี่เรียกว่า เส้นหมัน สานกระเป๋า บางคนมีเวลาว่าง ทำเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ มีหลากหลายราคา เริ่มต้นที
118