ไลฟ์แฮ็ก

หมวดหมู่

ใน

จาก

เด็กไทยไอเดียเจ๋ง! ผุดโปรเจท "ปุ๋ยขุยดิน" เปลี่ยนใบไม้ธรรมดาเป็นดินปลูกอะไรก็งาม

เด็กไทยไอเดียเจ๋ง! ผุดโปรเจท "ปุ๋ยขุยดิน" เปลี่ยนใบไม้ธรรมดาเป็นดินปลูกอะไรก็งาม

ใครจะไปเชื่อว่ามนุษย์หนึ่งคนจะสามารถสร้างขยะได้ถึง 1.15 กิโลกรัมต่อวัน และยังมีอีกหลายที่ ที่สร้างขยะมากกว่า1 ตันต่อสัปดาห์ ทุกวันนี้คนไทยกว่า 60 ล้านคน สามารถสร้างขยะได้มากถึง 14 ล้านตันต่อปี แต่ความ