อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

แชร์ประสบการณ์เลี้ยงหมูป่า สำหรับมือใหม่

แชร์ประสบการณ์เลี้ยงหมูป่า สำหรับมือใหม่

ตามที่ผู้เขียนได้พบเห็นส่วนใหญ่แล้วประชาชนจะชอบเลี้ยงหมู เพราะเนื้อหมูสามารถใช้ในการประกอบอาหารแทบทุกครัวเรือน รวมทั้งสามารถนำไปขายได้ราคาค่อนข้างดี จึงทำให้เป็นที่นิยมในการเลี้ยง บ้านของผู้เขียนเองก็
193